Price On 23/07/2014 : Ahmedabad : 305    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 290    Banglore (CC) : 300    Barwala : 0    Bhopal : 280    Chennai (CC) : 325    Chittoor : 318    Delhi (CC) : 285    E.Godavari : 280    Hospet : 260    Hyderabad : 275    Indore : 285    Jabalpur : 283    Kanpur (CC) : 300    Kolkata (CC) : 328    Luknow (CC) : 320    Miraj : 270    Mumbai (CC) : 315    Mysore : 315    Nagapur : 270    Namakkal : 290    Pune : 310    Punjab : 0    Raipur : 285    Varanasi (CC) : 302    Vijayawada : 280    Vizag : 300    W.Godavari : 280    Warangal : 279

 
2011 Election Notification
Necc Election Schedule2011