Price On 30/07/2014 : Ahmedabad : 300    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 286    Banglore (CC) : 290    Barwala : 0    Bhopal : 280    Chennai (CC) : 300    Chittoor : 293    Delhi (CC) : 276    E.Godavari : 268    Hospet : 250    Hyderabad : 265    Indore : 282    Jabalpur : 280    Kanpur (CC) : 300    Kolkata (CC) : 305    Luknow (CC) : 317    Miraj : 255    Mumbai (CC) : 305    Mysore : 292    Nagapur : 260    Namakkal : 260    Pune : 300    Punjab : 0    Raipur : 280    Varanasi (CC) : 317    Vijayawada : 268    Vizag : 288    W.Godavari : 268    Warangal : 279

 
2011 Election Notification
Necc Election Schedule2011