Price On 21/01/2019 : Ahmedabad : 450    Ajmer : 400    Allahabad (CC) : 457    Banglore (CC) : 425    Barwala : 0    Bhopal : 430    Chennai (CC) : 440    Chittoor : 433    Delhi (CC) : 435    E.Godavari : 425    Hospet : 390    Hyderabad : 398    Indore : 425    Jabalpur : 425    Kanpur (CC) : 433    Kolkata (CC) : 458    Luknow (CC) : 470    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 460    Mysore : 0    Nagapur : 400    Namakkal : 0    Pune : 450    Punjab : 0    Raipur : 440    Varanasi (CC) : 467    Vijayawada : 425    Vizag : 425    W.Godavari : 425    Warangal : 407