Price On 24/05/2017 : Ahmedabad : 335    Ajmer : 300    Allahabad (CC) : 340    Banglore (CC) : 340    Barwala : 305    Bhopal : 315    Chennai (CC) : 365    Chittoor : 358    Delhi (CC) : 315    E.Godavari : 302    Hospet : 305    Hyderabad : 300    Indore : 305    Jabalpur : 315    Kanpur (CC) : 314    Kolkata (CC) : 347    Luknow (CC) : 350    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 345    Mysore : 0    Nagapur : 0    Namakkal : 350    Pune : 338    Punjab : 0    Raipur : 325    Varanasi (CC) : 353    Vijayawada : 302    Vizag : 320    W.Godavari : 302    Warangal : 302