Price On 23/03/2018 : Ahmedabad : 360    Ajmer : 288    Allahabad (CC) : 328    Banglore (CC) : 350    Barwala : 290    Bhopal : 310    Chennai (CC) : 370    Chittoor : 363    Delhi (CC) : 310    E.Godavari : 315    Hospet : 315    Hyderabad : 315    Indore : 295    Jabalpur : 315    Kanpur (CC) : 0    Kolkata (CC) : 352    Luknow (CC) : 330    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 355    Mysore : 355    Nagapur : 0    Namakkal : 360    Pune : 0    Punjab : 0    Raipur : 317    Varanasi (CC) : 350    Vijayawada : 315    Vizag : 325    W.Godavari : 315    Warangal : 317