Price On 18/12/2018 : Ahmedabad : 462    Ajmer : 420    Allahabad (CC) : 455    Banglore (CC) : 440    Barwala : 0    Bhopal : 440    Chennai (CC) : 455    Chittoor : 448    Delhi (CC) : 452    E.Godavari : 431    Hospet : 405    Hyderabad : 420    Indore : 435    Jabalpur : 440    Kanpur (CC) : 462    Kolkata (CC) : 470    Luknow (CC) : 480    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 475    Mysore : 442    Nagapur : 0    Namakkal : 435    Pune : 470    Punjab : 0    Raipur : 425    Varanasi (CC) : 477    Vijayawada : 431    Vizag : 436    W.Godavari : 431    Warangal : 422