Price On 24/04/2018 : Ahmedabad : 350    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 347    Banglore (CC) : 350    Barwala : 0    Bhopal : 0    Chennai (CC) : 365    Chittoor : 358    Delhi (CC) : 310    E.Godavari : 325    Hospet : 315    Hyderabad : 0    Indore : 0    Jabalpur : 0    Kanpur (CC) : 342    Kolkata (CC) : 373    Luknow (CC) : 380    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 375    Mysore : 354    Nagapur : 0    Namakkal : 350    Pune : 370    Punjab : 0    Raipur : 0    Varanasi (CC) : 357    Vijayawada : 325    Vizag : 325    W.Godavari : 325    Warangal : 307