Price On 26/03/2019 : Ahmedabad : 355    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 343    Banglore (CC) : 350    Barwala : 0    Bhopal : 330    Chennai (CC) : 365    Chittoor : 358    Delhi (CC) : 325    E.Godavari : 317    Hospet : 315    Hyderabad : 0    Indore : 330    Jabalpur : 325    Kanpur (CC) : 348    Kolkata (CC) : 350    Luknow (CC) : 380    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 365    Mysore : 355    Nagapur : 0    Namakkal : 360    Pune : 340    Punjab : 0    Raipur : 345    Varanasi (CC) : 373    Vijayawada : 327    Vizag : 350    W.Godavari : 327    Warangal : 323